Šiju... když mám čas / I weave... when have time

Když mám čas, šiju. Když mám čas znamená, když mi to Anička dovolí. Teď mám zrovna rozešitý jeden projekt do soutěže na Beadforu - téma je "Pološedo." Tady je důkaz:

When I have time, I weave. When I have time, that means when my little Annie allowes. Now I have a project for a Beadforum competition in progress, the theme is "Half-grey". Here is the proof:

A když nešiju, bavím se jiným způsobem:
And when I do not weave, I amuse in another way:


Oblíbené příspěvky